IT Learning

IT Learning zahrnuje všechny projekty zaměřující se na spojení IT a oblast Autismu. Programy, které se snažíme vytvářet velmi individuálně a s ohledem na potřeby osob na spektru nebo potřeby pečujících rodičů, jsou velmi specifické, jedinečné a unikátní právě v daném ohledu individuality. 

Naše projekty v oblasti IT školení, mentoringu, kurzů, spojují vždy 3 hlavní pilíře: 

  • Podpora a individuální přístup ke studentovi
  • Podpora a individuální přístup k mentorovi, koučovi, školiteli
  • Šíření povědomí a osvěty na téma Autismus